Masterclass Microvasculaire neurochirurgie

Op 7 maart 2023 mochten wij voor de masterclass met als onderwerp microvasculaire neurochirurgie drs. Niknejad ontvangen. Neurochirurg Niknejad begon deze avond met het bespreken van de ontwikkelingen in dit vakgebied. Vervolgens is stapsgewijs de benadering van de microvasculatuur in en om het brein doorlopen voor het clippen van een aneurysma. Hier werd er stilgestaan bij alle aspecten ervan, van positionering tot subarachnoidale dissectie. Tot slot heeft drs. Niknejad filmfragmenten getoond van zijn eigen werk met daarbij nauwkeurige toelichting. Tijdens deze masterclass was er veel interactie en input vanuit de leden, wat samen met het enthousiasme van drs. Niknejad tot een succesvolle avond heeft geleid!

Leave a Reply