Op maandag 17 september vond onze openingsactiviteit plaats! De openingsactiviteit was een masterclass over Anesthesie in combinatie met chirurgie. Deze avond werd verzorgd door Dr. Kaldewij van de anesthesie en Dr. Hommes van de chirurgie en vond plaats in Café Hofman in Utrecht, waar van tevoren ook met werd gegeten met alle leden, zowel nieuw als oud.

Voorafgaand aan deze avond kregen de leden een casus voorgelegd, de casus luidde als volgt: ”

De situatie die we zullen bespreken kettingbotsing op de snelweg bij dichte mist met meerdere slachtoffers. Het tijdstip is 1630 op een doordeweekse dag. We weten nog niet hoeveel patiënten naar ons ziekenhuis komen. Volgens de eerste melding schijnen er meer dan 10 voertuigen bij betrokken te zijn.
De verwachting is dat de eerste zwaarst gewonden patiënten naar het UMCU komen en binnen 30 minuten worden verwacht. Meer gegevens hebben we op dit moment niet. De ambulance (prehospitale organisatie) zal zorgen dat niet meer dan 2 zwaar gewonden tegelijk komen naar het UMCU en dan uitwijken naar traumacentra in Amsterdam en eventueel Nijmegen en Rotterdam. Het is op dit moment niet nodig een rampenplan in werking te stellen, maar wel om het ziekenhuis voor te bereiden om de opvang en behandeling van patiënten met ernstig letsel.”
 

Het was de vraag aan de leden hoe zij de voorbereidingen voor de komst van deze patiënt wilden treffen. Dus welke artsen, verpleegkundigen etc moeten er paraat staan. Ook moesten ze bedenken welke logistieke maatregelen er in het ziekenhuis getroffen moesten worden.

Gedurende de avond gingen Dr Hommes en Dr Kaldewij stap voor stap met ons door deze casus heen. Ze bespraken de voorbereidingen, de handelingen bij binnenkomst en het vervolg traject van de patiënt.

Het was een erg leerzame, interactieve en vooral gezellige avond.

Op 1 oktober 2018 was de eerste workshop van het jaar: de hecht- en knoopworkshop. Deze avond vond plaats in de snijzaal van het UMC. De workshop werd gegeven door dr. Van der Naald en dr. Buck. Als introductie van de avond legden dr. Van der Naald en dr. Buck ons uit wat voor hechtmateriaal er allemaal is op OK en welk soort draad waarvoor gebruikt wordt.

Tijdens deze workshop werden er allerlei soorten hechtingen aangeleerd: transcutaan, intracutaan, doorlopend en de donati. Ook werd de leden aangeleerd hoe ze moeten knopen op de hand. Dit alles werd geoefend op varkenspoten. Hopelijk kan iedereen nu tijdens hun coschap de aangeleerde skills laten zien!

Op 30 oktober vond de masterclass Hart- en longtransplantaties plaats in de Van Peperzeelzaal in het UMCU. Deze avond werd verzorgd door dr. Van Aarnhem, cardio-thoracaal chirurg en Tom Bracco Gartner.

Dr. Van Aarnhem nam ons mee in het gehele proces rondom een longtransplantatie. Hij vertelde ons onder andere wie hiervoor in aanmerking komt, wat de screeningsprocedure inhoud, wie er orgaandonor mag/kan zijn, de transplantatie zelf, postoperatieve zorg etc etc. Tom vertelde ons precies hetzelfde, maar dan over harttransplantaties. Het was een leerzame avond en de avond hierop zullen wij het gedeelte over de transplantatie zelf gaan uitvoeren bij de workshop.Helaas zijn er deze avond geen foto’s gemaakt.

De vierde avond alweer! Deze avond was een workshop over hart- en longtransplantaties, weer gegeven door dr. Van Aarnhem en Tom Bracco Gartner.

Tijdens deze avond hadden wij 3 fresh frozen preparaten, 2 preparaten in formaldehyde en losse (schapen)longen en (runder)harten tot onze beschikking.

Van tevoren moest iedereen op een bord schrijven hoe zij dachten hoe hun toegewezen procedure in zijn werk ging. Sommige groepjes kregen namelijk toegewezen dat zij een longtransplantatie gingen doen, anderen een harttransplantatie en bij weer een ander groepje was hun preparaat de donor. Zodra zij alle stappen bedacht hadden, mochten zij beginnen met de procedure. Het begon bij iedereen hetzelfde: met een sternotomie. Hiervoor had dr. Van Aarnhem het juiste materiaal meegenomen. Dat was voor iedereen heel indrukwekkend. Daarna ging iedereen in zijn subgroepje verder te werk. Ook waren er mensen die op de losse harten en longen de nodige hechtingen gingen zetten.

Deze avond werd verzorgd door Dr. Rijken, gynaecoloog. Dr. Rijken is zelf lange tijd werkzaam geweest in de tropen en het eerste gedeelte van de avond ging daarom ook over gynaecologie in de tropen.

Na de pauze ging het specifiek over de sectio caesarea. Er werd onder andere aan de leden uitgelegd welke indicaties er zijn voor een sectio, hoe de operatie verloopt, de risico’s van de operatie en de risico’s op langere termijn. Het was een interactieve masterclass en Dr. Rijken had interessante en gedetailleerde afbeeldingen van zowel de sectio als van de huidige zorgsituatie in de tropen.

De masterclass vond plaats in café Florin in Utrecht op maandag 28 januari en werd gehouden door Dr. Pullens, werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam als kinder KNO-arts.

Dr. Pullens vertelde eerst over de chirurgische ingrepen die een algemeen KNO arts deed en ging daarna in op de kindergeneeskundige kant van KNO en daarbij de ingrepen die hij zelf vooral deed. Dit waren specialistische handelingen en dr. Pullens had hier illustratieve filmpjes van laten zien. Helaas waren er problemen met de

beamer waardoor de presentatie via verschillende laptops geprojecteerd werd. Dit maakte het echter wel interactiever en prikkelde de leden meer om actief mee te doen. De leden waren zeer te spreken over deze masterclass.

Deze avond werd verzorgd door Dr. P.A. Woerdeman, kinderneurochirurg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. De avond was opgedeeld in drie delen. Het eerste deel ging over congenitale afwijkingen, het tweede deel over acute problematiek en het laatste gedeelte over oncologie. Dr Woerdeman had vele illustratieve foto’s van OK mee genomen en hij liet de leden zelf meedenken door middel van casuïstiek.