Utrecht – 18 oktober 2022

De eerste activiteit van VCMS Utrecht 2022-2023 heeft plaatsgevonden op 18 oktober. In The Florin hebben wij allereerst geluisterd naar prof. dr. Bleys die ons mee heeft genomen langs de anatomie door de jaren heen, een belangrijke basisvaardigheid voor het vak chirurgie. Aan de hand van veel beeldmateriaal hebben wij genoten van de betekenis van oude kunstwerken en de huidige ontwikkelingen. Na afloop hebben we tijdens de netwerkactiviteit beter kennis gemaakt met elkaar. Al met al een prachtige start van komend VCMS jaar!

     

Utrecht – 8 november 2022

Op 8 november hebben wij voor onze tweede activiteit prof. dr. Rutgers, hoogleraar en oncologisch mammachirurg in het Antoni van Leeuwenhoek, mogen ontvangen. We zijn de avond begonnen met het bekijken van enkele typerende fragmenten van prof. dr. Rutgers uit de serie TopDokters, waarna een masterclass over de feiten, fabels en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van oncologische mammachirurgie volgde. Tot slot was er ruimte voor een plenaire discussie met prof. dr. Rutgers met hierbij veel enthousiaste inbreng vanuit de zaal.

Utrecht – 22 november 2022

De derde activiteit van het jaar heeft op 22 november plaatsgevonden. In het auditorium van de Radiotherapie hebben wij geluisterd naar de verschillende aspecten die komen kijken bij een nierdonatie en -transplantatie. Zo heeft internist nefroloog dr. Van Zuijlen ons verteld over het proces voorafgaand aan de transplantatie, waarop vaatchirurg dr. Van Hattum dieper is ingegaan op de chirurgische verwijdering en plaatsing van de donornier. Tot slot hebben nierdonor en acceptor Vincent en Maaike ons verteld over hun persoonlijke ervaring met een nierdonatie en -transplantatie. Op deze manier hebben wij het totale plaatje van de nierdonatie en -transplantatie van verschillende experts gehoord!

Utrecht – 29 november 2022

De eerste workshop van dit VCMS jaar en tegelijkertijd de laatste activiteit van 2022 heeft plaatsgevonden op 29 november. Tijdens de hechtworkshop heeft plastisch chirurg dr. Schuurman de basis van hechten en chirurgisch knopen uitgelegd. Onder toeziend oog van dr. Schuurman hebben wij hier vervolgens mee kunnen oefenen; een goede basis voor op OK!

Utrecht – 31 januari 2023

Nog in het thema van de voorgaande maand vond de masterclass met als onderwerp vuurwerkletsel plaats. Specialisten vanuit de oogheelkunde en plastische chirurgie kwamen ons hier meer over vertellen. Drs. Van Luijk, oogarts in het UMC Utrecht, trapte de avond af en vertelde ons over de mechanismes en behandelingen van vuurwerkletsels in het oog.  Hierna kwamen dr. Hameeteman en dr. Van Dongen, plastisch chirurgen in het UMC Utrecht aan het woord: aan de hand van casuïstiek en beeldmateriaal vertelden zij ons meer over handletsels ten gevolge van vuurwerk. 
 

Utrecht – 7 maart 2023

Voor de masterclass met als onderwerp microvasculaire neurochirurgie mochten wij drs. Niknejad ontvangen. Neurochirurg Niknejad begon deze avond met het bespreken van de ontwikkelingen in dit vakgebied. Vervolgens is stapsgewijs de benadering van de microvasculatuur in en om het brein doorlopen voor het clippen van een aneurysma. Hier werd er stilgestaan bij alle aspecten ervan, van positionering tot subarachnoidale dissectie. Tot slot heeft drs. Niknejad filmfragmenten getoond van zijn eigen werk met daarbij nauwkeurige toelichting. Tijdens deze masterclass was er veel interactie en input vanuit de leden, wat samen met het enthousiasme van drs. Niknejad tot een succesvolle avond heeft geleid!

Utrecht – 28 maart 2023

Dr. Kanhai, plastisch chirurg gespecialiseerd in genderchirurgie, heeft op 28 maart een masterclass over een specifiek vakgebied binnen de chirurgie verzorgd: genderchirurgie. Allereerst zijn wij meegenomen langs de geschiedenis van dit opkomende chirurgische vakgebied. Vervolgens is dr. Kanhai dieper ingegaan op de chirurgische vagina- en phalloplastiek. Met veel input en interactie vanuit de zaal heeft dit alles tot een succesvolle en leerzame avond geleid!

Utrecht – 25 april 2023

Als de achtste activiteit van het jaar stond een masterclass gynaecologie op het programma. Hiervoor mochten wij drie sprekers verwelkomen die ons de gynaecologie vanuit verschillende oogpunten hebben gepresenteerd. Prof. dr. Scheele trapte de avond af met als onderwerp de opleiding tot gynaecoloog door de jaren heen; de shifts in dit vakgebied & de ontwikkeling tot medische expert. Dr. van Kesteren vervolgde de masterclass met een breed, boeiend onderwerp, de maximaal tot minimaal invasieve gynaecologische chirurgie. Tot slot belichte drs. Van Rheenen-Flach de andere kant van dit halfsnijdende specialisme, namelijk de obstetrie, specifiek toegespitst op leren van het filmen van een (stuit)bevalling. Het was weer een prachtige avond met veel boeiende onderwerpen!

Utrecht – 9 mei 2023

De negende activiteit van dit jaar was een masterclass orthopedie. Dr. van Egmond begon deze avond met de ins and outs over de osteotomie van de knie, een gewrichtsparende behandeling waarbij een standsafwijking wordt gecorrigeerd. Onderwerpen die voorbij kwamen waren de ideale osteotomie patiënt, verschillende osteotomie opties en casuïstiek met veel beeldmateriaal. Dr. Zuiderbaan vervolgde de avond en ging dieper in op robotgeassisteerde prothesiologie van de knie, een opkomend vakgebied binnen de orthopedie. De wetenschappelijk aangetoonde verschillen tussen handmatige en robotgeassisteerde prothesiologie passeerden onder andere de revue. Het was weer een informatieve en enthousiasmerende avond! 

Utrecht – 23 mei 2023

Laparoscopische operaties zijn binnen veel snijdende specialismen upcoming. Op 23 mei was het aan onze leden om kennis te maken met dit onderdeel van de chirurgie. De avond begon met een korte voordracht over de laparoscopie: wat is het verschil met open chirurgie, wat zijn de voordelen en wat zijn de moeilijkheden? Onder toeziend oog en met begeleiding van dr. Kingma, drs. Voskens en dr. Handgraaf mocht iedereen met zijn eigen scopiebox oefenen. Opdrachten die op het eerste gezicht simpel leken, werden één voor één, oplopend in moeilijkheidsgraad, uitgevoerd. Na enige skills opgedaan te hebben, was het tijd voor een afsluitende challenge: wie is er het handigst met laparoscopisch opereren? Bedankt allemaal voor de leuke avond!

Utrecht – 21 juni 2023

Het was alweer tijd voor de laatste activiteit van dit collegejaar. Wij zijn begonnen met de tweede ALV in Florin; veel leden hebben inspraak gehad en hun wensen, tips en tops laten weten. Wij vervolgden de avond bij Boules & Bites in het centrum van Utrecht. Hier daagden de leden elkaar uit tijdens een potje jeu de boules onder het genot van een hapje en drankje. Het was een geweldige afsluiting van afgelopen jaar. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!